VIZIJA

Efektyviai dirbanti mokykla, teikianti bendrąjį pagrindinį išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdanti partnerystės pagrindais darnią, sveiką, pilietinę asmenybę.

 MISIJA: ,,Mokykla- moksleiviui” 

Teikti kokybišką išsilavinimą bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, gamtosauginiam, sveikos gyvensenos ugdymui.MOKYKLOS FILOSOFIJA: ,,Duodu, kad imtum”

Mokykla ugdys moksleivius pagal bendrąsias ugdymo programas ir išsilavinimo standartus.
Pratins ugdytinius orientuotis socialinėje aplinkoje pažinti reiškinius bei jų priežastis.
Ugdys nacionalinių tradicijų dvasią.