2016-2017

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Auklėjamoji klasė
Dalia Balčiūnienė tikyba  
Žaneta Simonaitienė Žmogaus sauga  
Vida Virbickienė lietuvių kalba 5a
Audronė Vegienė lietuvių kalba 10
Žydrinė Abromavičiūtė lietuvių kalba  
Vida Paslauskaitė prancūzų kalba 8a
Gita Bitinienė rusų kalba  
Rima Vaitekūnienė anglų kalba 6b
Gitana Kvedarienė anglų kalba  
Inesa Budzinskienė anglų kalba  
Danguolė Baliūnienė anglų kalba 5b
Sandra Lengvinienė istorija, pilietiškumo pagrindai  
Genovaitė Šulskienė matematika  
Aleksandra Tribulskienė matematika  
Vilija Petrikonienė IT, matematika  
Vilma Ranonienė IT, etika 7a
Vida Mikalajūnienė biologija 7b
Dalia Kruopienė chemija, fizika  
Jolita Šatienė geografija, ekonomika 6a
Daiva Adamkavičienė muzika  
Jolanta Preidžiuvienė technologijos 8b
Rasa Simonavičiūtė technologijos  
Svajūnas Bytautas technologijos  
Onutė Šližienė dailė ir technologijos  
Zita Abušova kūno kultūra  
Rolandas Kondratavičius kūno kultūra  
Jurgita Balčiūnaitė pradinis ugdymas 1b
Regina Vaičiūnienė pradinis ugdymas 1a
Aušra Mikalajūnienė pradinis ugdymas 4b
Rasa Sturienė pradinis ugdymas 4a
Daiva Baniulienė pradinis ugdymas 3b
Diana Strakšienė pradinis ugdymas 3a
Audronė Suveizdienė pradinis ugdymas 2a
Vilma Armonienė pradinis ugdymas 2b

Tetirvinų skyrius

Ona Macaitienė pradinis ugdymas

mišri grupė

Vanda Balaišienė pradinis ugdymas 2-3