Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

XV. SKATINIMO PRIEMONĖS

134.      Gyrimas žodžiu (per klasės valandėles, per mokinių, tėvų susirinkimus).

135.      Padėka raštu.

136.      Apdovanojimas dovanomis, ekskursija ir kt.;

137.      Drausminės nuobaudos panaikinimas.

138.     Labai gerai ir puikiai besimokančių mokinių nuotraukos talpinamos Pirmūnų lentoje.