Į turinį

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

2016-2017 m.m.

 

1.

Aleksandra Tribulskienė

Mokyklos direktorė

2.

Regina Vaičiūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja, 1a

3.

Dalia Kruopienė

Gamtos mokslų mokytoja

4.

Diana Strakšienė

Pradinio ugdymo mokytoja, 3a

5.

Vida Mikalajūnienė

Biologijos mokytoja, 7b auklėtoja

6.

Jolita Šatienė

Geografijos mokytoja, 6a auklėtoja

7.

Rima Vaitekūnienė

Anglų kalbos mokytoja, 6b auklėtoja

8.

Vida Virbickienė

Lietuvių kalbos mokytoja, 5a auklėtoja

9.

Vilma Ranonienė

Informacinių technologijų mokytoja, 7a auklėtoja

10.

Danguolė Baliūnienė

Anglų kalbos mokytoja, 5b auklėtoja

11.

Domantas Vareika

6b

12.

Vykintas Kaulinskas

6b

13..

Severas Baliūnas

7b

14..

Armandas Baronas

7b

15.

Markas Timofejevas

8b

16.

Nojus Sargevičius

8b

17.

Fausta Langaitė

7a

18.

Paulina Laisonaitė

7a

19.

Dovilė Vaičekonytė

8a

20.

Aurėja Puodėnaitė

8a

21.

Elzė Vitartaitė

5b

22.

Ugnė Meliūnaitė5b

5b

23.

Viktorija Varžinskaitė

5a

24.

Gabrielė Zamalytė

5a

25.

Artūras Jankauskas

6a

26.

Danielius Taškevičius

6a

27

Austėja Gintvainytė

3a

28.

Austėja Sakalauskaitė

3a

29.

Miglė Adamkavičiūtė

2a

30.

Ugnė Prakopaitė

2a

31.

Oresta Kiekšaitė

3b

32.

Kostas Prielaidas

3b

33.

Džiugas Pukas

4a

34.

Austėja Krikščiūnaitė

4a

35.

Ugnė Janionytė

4b

36.

Luknė Svirplytė

4b

 

VEIKLOS PLANAS

2016-2017m.m.

 Projektas „Mažiau šiukšlių“

 

Tikslas.  Išsiaiškinti pakuočių paskirtį ir jų naudojimą

Veiksmai

Atsakingi

Data

1.Tiriamasis darbas-„Mano pusryčiai ir pietūs“

R.Vaičiūnienė, D.Baliūnenė

1 pusmetis

2. Makulatūros rinkimo akcija

Gamtosauginio komiteto nariai

vasaris

3. Kūrybiniai darbai iš atliekų

R.Vaičiūnienė, D.Strakšienė

gruodis

 

Tikslas.  Išsiaiškinti, kokios šiukšlės išmetamos mūsų mokykloje ir kaip jas reikia tvarkyti     

Veiksmai

Atsakingi

Data

1. Tiriamasis darbas ‚Šiukšlės mūsų mokykloje“

6a, J.Šatienė

1 pusmetis

2.Pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima sumažinti šiukšlių kiekį mūsų mokykloje (skrajutės, lankstinukai)

5b, D.Baliūnienė

2 pusmetis

3.Interviu  apie šiukšlių tvarkymą mokykloje

5a , V.Virbickienė

2 pusmetis

4. Baterijų ir elektronikos rinkimo akcija

Gamtosauginio komiteto nariai

vasaris

5. Aplinkos tvarkymo talkos

Direktorė A.Tribulskienė

balandis

 

Tikslas. Išsiaiškinti, kur keliauja mūsų išrūšiuotos šiukšlės      

Veiksmai

Atsakingi

Data

1. Ekskursija į Mūšos atliekų rūšiavimo centrą

D.Kruopienė

1 pusmetis

2. Tiriamasis darbas “Kas gamtoje nutinka plastikui“

8a klasė, D.Kruopienė

1 pusmetis

3.Šiukšlinimo problemų sprendimo integracija į pamokas

Gamtosauginio komiteto nariai

1 ir 2 pusmetis

4. Žygis į Pasvalio miesto parką „Taupau popierių-saugau medį“

Turistų būrelis, J.Šatienė

lapkritis

 

Tikslas.  Atkreipti dėmesį į aktualias aplinkosaugines problemas

Veiksmai

Atsakingi

Data

1. Mokyklos bendruomenės diena

R.Vaičiūnienė, D.Kruopienė

Balandis

2. Integruotas projektas „Lėvuo  nuo Svalios iki Mūšos“

J.Šatienė, D.Kruopienė

1 pusmetis

3. Projekto „Mažiau šiukšlių“ atidarymas

R.Vaičiūnienė, D.Kruopienė

lapkritis

4. Bendravimas su kitomis mokyklomis

6b, R.Vaitekūnenė

1, 2 pusmetis

5. Sukurti gamtosauginį kodeksą

5b, V.Virbickienė

 

6. Filmuko  kūrimas apie elgesį gamtoje, iškylaujant

7a, 7b V.Ranonienė, V.Mikalajūnienė

2 pusmetis

 

Tikslas. Projekto „Mažiau šiukšlių“ sklaida ir apibendrinimas

Veiksmai

Atsakingi

Data

1. Stendo leidimas

D.Kruopienė, R.Vaičiūnienė

Visus metus

2. Medžiagos talpinimas  į svetainę, siuntimas į gamtosauginių mokyklų puslapį

D.Kruopienė, R.Vaičiūnienė

Visus metus

3. 7 žingsnių įgyvendinimas

D.Kruopienė, R.Vaičiūnienė

Visus metus

4. Ataskaitos ruošimas

D.Kruopienė, R.Vaičiūnienė

Visus metus