Į turinį

Projektas

 

Svalios pagrindinė mokykla-gamtosauginė mokykla

 

Projekto reikalingumas:

 

Moksleiviai turi žinoti, kas gresia gamtinei aplinkai ir jiems patiems gyvenant neatsakingą vartotojišką gyvenimą. Aplinkos tarša, klimato šiltėjimas, ozono sluoksnio plonėjimas, šiukšlių ir atliekų krūvos-tai ekologinės problemos, kurias žmonija turi spręsti. Planetos Žemės ateitis priklauso nuo augančios kartos aplinkosauginio sąmoningumo. Mokykloje yra plačios galimybės, įvairios praktinės veiklos, kuriose dalyvaudami moksleiviai ugdosi  pagarbą gamtai ir mus supančiai aplinkai. Viena iš veiklų-GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS vykdymas. Ši programa į aplinkosauginę veiklą įtraukia ne tik moksleivius, mokytojus, aptarnaujantį personalą, bet ir šeimas, vietinę bendruomenę.

 

Projekto tikslas:

 

Ugdyti draugišką aplinkai gyvenimo būdą  organizuojant  praktinę, tiriamąją, pažintinę veiklą.

 

 Projekto uždaviniai:

 

  • Praplėsti žinias apie atliekų rūšiavimą ir tęsti šią veiklą.
  • Taupyti vandenį ir elektros energiją.
  • Tyrinėti ir pažinti supančią aplinką.
  • Auginti mokinių pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą.
  • Puoselėti ir švarinti mokyklą, jos aplinką, miestą.
  • Globoti gyvąją gamtą ir save.
  • Pasidalinti patirtimi  apie atliktus darbus. Aprašymus skelbti stende, mokyklos internetinėje svetainėje, rajoninėje spaudoje.
  • Rašyti straipsnius į „Žaliąją Lietuvą“.

  

Dalyviai-visi mokyklos bendruomenės nariai:

·       Moksleiviai

·       Mokytojai.

·       Moksleivių tėveliai.

·       Valytojos.

·       Valgyklos darbuotojos.

Laukiamas rezultatas:

·       Šiais metais gilinsime savo žinias apie atliekų rūšiavimą. Tikimės, kad gerai rūšiuosime ne tik popierių ir baterijas, bet ir plastiką, skardines, kompaktinius diskus.

·       Atliekas panaudosime kūrybinei veiklai.

·       Projektiniai tiriamieji darbai leis pažinti mus supančią aplinką. Gebėsime kelti problemas ir ieškoti tų problemų sprendimų būdų.

·       Sutaupysime vandens ir elektros energijos.

·       Globosime paukštelius, draugiškai  pasidalinsime gamtos dovanomis.

·       Stengsimės įvykdyti 7 gamtosauginės mokyklos programos žingsnelius, apibendrinsime veiklą ir tikėsimės Žaliosios vėliavos.

 

Projekto vadovė

mokytoja Dalia Kruopienė