Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla- respublikinio projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT3) dalyvė

 

 Švietimo ir mokslo ministerija ir Utenos švietimo centras įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Besimokančių mokyklų tiklai“ (BMT) į kurio trečiąjį etapą įsijungė ir  Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla. BMT3 projekto etape paraiškas pateikė 121 respublikos bendrojo lavinimo mokykla, tačiau konkursą laimėjo tik 42 mokyklos.

Kovo 3O dieną vyko įžanginis seminaras Svalios pagrindinės mokyklos mokytojams, kurio metu BMT koordinatorė Skaidra Kriukienė pasveikino mokyklos bendruomenę, įsijungusią į BMT3 projektą, supažindino su projekto tikslais, eiga, komandos formavimo principais, o mokytojai išsakė savo lūkesčius.

Vykdant šį projektą, Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje jau atlikta keletas darbų. Suburta aktyvi mokyklos BMT3 komanda, t.y.  Zina Kirkilaitė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Daiva Nakvosienė, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogų švietimo skyriaus specialistė metodininkė, Inesa Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė, Zita Abušova, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Audronė Vegienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Audronė Suveizdienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Balandžio 4-5 dienomis Vilniuje vyko BMT3 projekto seminaras „Problemos sprendimo projektavimas ir organizavimas, kuriant besimokančią mokyklą“, kuriame ir dalyvavo

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos komanda. Seminare nuskambėję žodžiai „Mūsų vaikai gyvens pasaulyje, kuris gerokai skirsis nuo šiandieninio. Tai įtikinama priežastis tobulinti bendruomenių švietimo ir mokymo metodus“ (Peter M. Senge „Besimokanti mokykla“), skatino aptarti besimokančių mokyklų tinklų (BMT3) vaidmenį, sprendžiant mokykloms iškylančias problemas. Seminaro dalyviai pasidalino gerąja patirtimi su kitomis respublikos mokyklomis, įgijo daugiau žinių, praktinės patirties, kuria grįžusios pasidalijo su savo mokyklos bendruomene.

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos BMT3 komandos narės t.y. direktorės pavaduotoja ugdymui Inesa Budzinskienė ir vyresnioji logopedė Alma Žeimienė, parengė mokytojams seminarą „Problemos identifikavimas ir sprendimo projektavimas kuriant besimokančią mokyklą“. Seminare buvo aptartos  projekto veiklos, laukiami rezultatai, tobulinamos bendrosios asmens kompetencijos, mokymo/si problemos, siekiant kokybiškos ugdymo/si proceso kaitos. Dirbdami grupėse mokytojai pastebėjo tobulintinas kryptis, numatė sprendimo būdus.

Dalyvavimas šiame projekte- reali galimybė tapti nuolat besimokančia ir atvira naujovėms organizacija, nes visi mokyklos bendruomenės nariai įtraukiami į  mokymosi procesą. Akivaizdu, jog BMT3 etapas padės gerinti ugdymo/si kokybę, spręsti ugdymo organizavimo, planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo problemas.

Plačiau apie tai galima paskaityti http://www.bmt.smm.lt/?p=1546#more-1546

Inesa Budzinskienė,

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,

Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė