BMT3 seminaras Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje

 

Lyderystė šiuolaikinėje besimokančioje organizacijoje tampa masiniu reiškiniu. Į klausimą, kokio mokytojo reikia šiandien, galima atsakyti paprastai– reikia mokytojo lyderio, tai yra tokio švietimo profesionalo, kuris sugebėtų daryti įtaką kitiems. ,,Mokymosi lyderiai, – kaip teigia D.Fink,– paprasti žmonės, kurių kasdienis darbas, pastangos bei ryžtas padeda jų mokiniams ir kolegoms tapti nepaprastais“. Lyderis ne tiek savo asmeniu daro įtaką kitiems, o sukuria tokią aplinką, situaciją, lauką, kuris darytų poveikį kitiems organizacijos nariams.

BMT3 komanda vasario 29 ir kovo 1 dienomis buvo išvykusi į Vilnių, kur aktyviai dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro įgyvendinamame ESF projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ organizuotame seminare. Visi komandos nariai ne tik sėmėsi žinių apie lyderystę, bet ir su kitų projekte dalyvaujančių mokyklų kolegomis tęsė bendradarbiavimą, organizuojant grupinius tyrinėjimusį vairiais ugdymo(si) klausimais.

Kovo 22 d. Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos BMT komanda, t.y., Inesa Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė, Zita Abušova, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Audronė Vegienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Dalia Balčiūnienė, vyresniojitikybos mokytoja organizavo mokytojams seminarą “Šiuolaikinis mokytojas - ugdymo proceo vadybininkas ir lyderis”. Organizuoto seminaro metu buvo kalbama apie kritinį mąstymą bei emocinio intelekto ugdymą bei inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes, apie lyderystės sampratą mokykloje ir skatino tobulinti savo lyderiavimo gebėjimus. Seminaras buvo organizuotas taip, kad nuosekliai pristatant lyderystės sampratą, mokytojai praktiškai pasitikrintų kiek kiekviena lyderystės teorija pasireiškia kiekvieno iš jų asmenybėje. Pedagogų pildomi įvairūs testai, klausimynai, leido seminaro pabaigoje kiekvienam seminaro dalyviui pamatyti, kokius jis turi lyderio bruožus, kokie jo kaip lyderio įgūdžiai yra labiausiai išvystyti ir pan. Kiekvieno seminaro dalyvio asmeniniai į(si)vertinimai nebuvo viešai aptariami, o tai leido maksimaliai atvirai ir nuoširdžiai atlikti savęs kaip lyderio matavimus.

Inesa Budzinskienė,

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,

Alma Žeimienė,

vyresnioji logopedė