Padidėjęs informacijos kiekis ir sparčiai besikeičianti visuomenė ir jos poreikiai, švietimo naujovės verčia ieškoti vertinimo bei įsivertinimo metodų. Nuolatinis vertinimas ir įsivertinimas yra gyvybiškai svarbūs kiekvieno planavimo etapo elementas, taip pat neatskiriama ir nuolat planuojama kiekvienos pamokos ir viso ugdymo proceso dalis. Įgytas žinias Vilniuje vykusiame balandžio mėnesį dviejų dienų seminare BMT3 komanda, t.y., I.Budzinskienė, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, A.Žeimienė, vyresnioji logopedė, Z.Abušova, kūno kultūros mokytoja metodininkė, A.Vegienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, D.Balčiūnienė, tikybos vyresnioji mokytoja, perteikė savo Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos bendruomenei gegužės 3 d. vykusiame seminare „Vertinimas. Įsivertinimas. Besimokanti mokykla“. Seminaro tikslas - patobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimus. Seminaro metu  buvo nagrinėjamos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo problemos, įvairūs vertinimo metodai, pristatyti mūsų mokyklos ir kitų respublikos mokyklų BMT3 komandos narių organizuoti ir atlikti  grupinių tyrimų rezultatai ir jų išvados. Mokytojai patobulino veiklos, orientuotos į konkretų rezultatą sprendžiant problemą, planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo bei įsivertinimo.

Gegužės 15-16 d. Vilniuje vykusiame seminare „Besimokančių organizacijų tinklų kūrimo metodika: patirtis ir perspektyvos“ mūsų mokyklos BMT3 komanda patobulino mokymąsi ir bendradarbiavimą skatinančios mokyklos kultūros ir aplinkos kūrimo kompetencijas.

Birželio 12 d. vykome į baigiamąją projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT) konferenciją, kur pasidalinome su kitomis mokyklomis savo pasiekimais, sėkmės istorijomis, inovatyviomis idėjomis, keliant mokinių mokymosi motyvaciją. Mūsų BMT komanda parengė ir pristatė stendinį pranešimą apie savo mokyklos patirtį. Džiaugiamės gautu sertifikatu, kuriuo pažymima, kad Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla dalyvavo projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“, suformavo bendradarbiavimo tinklą savo mokykloje ir yra BMT tinklo mokykla. Nors šia konferencija paskelbta projekto pabaiga, tačiau projekte gimusios mintys ir idėjos vystysis ir toliau.

Inesa Budzinskienė,
Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

Alma Žeimienė, vyresnioji logopedė