http://www.romuvosgimn.lt/doc/_naujienos/2012-2013/kuriame-respublika3.jpg                               http://static.wixstatic.com/media/967623_50646cff6d9e4e70ae02e7ee45a5e35d.png_srz_320_217_85_22_0.50_1.20_0.00_png_srz           

 

Projektas „Kuriame Respubliką” skirtas jaunimo pilietiškumui pažadinti, pilietiniam ugdymui mokyklose atnaujinti. Projekto tikslas – sutelkti mokyklų bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinei Respublikai kurti. Mokyklų bendruomenės kviečiamos kurti Respubliką trimis projektais ,,Atgal į ateitį“, ,,Auginkime vieni kitus“, ,,Skaidrumo laboratorija“.

Mūsų mokykla įsijungė į projektą atrandant ir tyrinėjant  savo krašto naujas ir senas įdomybes kraštotyros projekte ,,Atgal į ateitį“. Projektas „Atgal į ateitį“ suteikia galimybę pažinti krašto istoriją ir į savo gyvenamą aplinką pažvelgti kitu kampu. Mūsų mokykla pasirinko temą šio projekto įgyvendinimui ,,Istorija medžio pavėsyje“. Argi galėjo žmogus savo buvimui išreikšti pasirinkti ką nors labiau tinkamo negu medis? Jo šaknys - mūsų pažinimas, atmintis, perimtos vertybės, savosios tapatybės suvokimas. Jo kamienas ir šakos - tai mūsų buvimas čia ir dabar su mūsų istorija.  Istorija nuolatos liudija medžio ir žmogaus neatsiejamą bendrystę. Todėl mes rinksime informaciją apie svarbius istorinius medžius Pasvalio rajone, aprašysime juos ir parengsime įdomų turistinį maršrutą.

 

Mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių komanda:

Žaneta Simonaitienė

direktorės pavaduotoja ugdymui

Sandra Lengvinienė

istorijos mokytoja

Dominyka Vaitekūnaitė

mokinė

Enrika Lazickaitė

mokinė

Dovilė Čirvinskaitė

mokinė

Šarūnė Matulytė

mokinė

Jovita Kuodytė

mokinė

Viltė Tamulionytė

mokinė

Ieva Venckevičiūtė

mokinė

 

Projektą „Kuriame Respubliką“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais – Ateitininkų federacija, Švietimo centrų darbuotojų asociacija, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru, VšĮ „Mes Darom“, Istorijos mokytojų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, asociacija „Lituanistų sambūris“, „Transparency International“ Lietuvos skyriumi, Vilniaus bendruomenių asociacija bei savivaldybių jaunimo „Apskritaisiais stalais“.