Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje dirba vyr. specialioji pedagogė Vilma Gegieckienė, Alma Žeimienė

Kas yra specialusis pedagogas ir kokią pagalbą teikia specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (toliau SUPM) bendrojo lavinimo mokykloje?

Specialusis pedagogas (toliau spec. pedagogas) teikia specialiąją pedagoginę pagalbą 1-10 klasių mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų  specifinių mokymosi sutrikimų ( rašymo, skaitymo, matematikos) ir kompleksinių sutrikimų. Išvardintų sutrikimų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal Individualizuotas, Pritaikytas ar Bendrąsias ugdymo programas spec. pedagogas vieną-du kartus per savaitę (pagal galimybes) veda grupines arba individualias specialiąsias pratybas, kurios vyksta lietuvių kalbos ir/arba matematikos pamokų metu. Specialiųjų pratybų metu spec. pedagogas:

● atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

● padeda SUPM įsisavinti matematikos ir lietuvių kalbos dalykų mokymo turinį (dažniausiai spec. pedagogo kabinete/esant reikalui – klasėje), diferencijuodamas užduotis pagal individualius kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymo procese naudodamas mokymo priemones, atitinkančias SUPM amžių, ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir pasiekimų lygį.

● lavina SUPM sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno SUPM gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Kada į spec. pedagogą gali kreiptis SUPM tėvai?

Jeigu tėveliai pastebi, kad jų vaikas patiria sunkumų (bendrų arba konkretaus dalyko) mokykloje, namo grįžta pavargęs, nepaisant pastangų, papildomo darbo namuose, nepavyksta pasiekti geresnių rezultatų ir pasivyti klasės draugų, gali kreiptis į mokyklos specialųjį pedagogą, kuris savo ruožtu imsis veiksmų, kad būtų įvertinti mokinio gebėjimai mokyklos lygmenyje ( Vaiko gerovės komisijoje) ir esant reikalui, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Taip pat spec. pedagogas gali padėti tėvams suprasti savo vaiko negalę, paaiškinti problemų, su kuriomis vaikas susiduria ugdymo procese priežastis. Specialistas gali teikti rekomendacijas SUPM tėvams, kaip su vaiku dirbti namuose: kaip pagelbėti atliekant namų darbų užduotis, kaip organizuoti papildomą darbą, kad būtų užtikrintas vaiko gebėjimų lavinimo tęstinumas.

 

Gerb. Tėveliai,

specialioji  pedagogė Alma Žeimienė Jūsų laukia 305 KABINETE:

 

PENKTADIENIAIS 9.00-9.30

 

 Vyr. specialiosios pedagogės Almos Žeimienės darbo grafikas 2016-2017 m.m II pusmetis

 

Savaitės diena

Laikas

Trečiadienis

8.00-12.55

Ketvirtadienis

8.00-13.00

Penktadienis

8.00- 9.30

 

 

Vyr. specialiosios pedagogės Vilma Gegieckienė Jūsų laukia 101 KABINETE:

 

ANTRADIENIAIS 7.50-8.50 

KETVIRTADIENIAIS 7.30-8.00

 

Vyr. specialiosios pedagogės Vilmos Gegieckienės  darbo grafikas 2016-2017 m.m II pusmetis

 

Savaitės diena

Laikas

Pirmadienis

7.50-14.50

Antradienis

7.50-14.50

Trečiadienis

7.50 -14.50

Ketvirtadienis

7.30 -15.00

Penktadienis

7.40 -13.40

  

Kviečiame apsilankyti Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų internetinėje svetainėje http://pasvaliospecialistai.jimdo.com. Užsukę šiuo adresu rasite įvairių nuorodų aktualiomis vaikų ugdymo temomis, susipažinsite su mūsų rajono specialistų veikla.