XII. SKATINIMO PRIEMONĖS

 

105. Darbuotojams, kurie dirba pavyzdingai ir pasiekia darbe aukštų rodiklių, rūpinasi bendruomenės telkimu, mokyklos vardo populiarinimu, taikomos šios skatinimo priemonės:

·      žodinė padėka;

·      apdovanojimas padėkos raštu;

·      apdovanojimas piniginėmis premijomis. Skatinimai skelbiami įsakymu, nutarimu.

·      mokytojų ir kt. darbuotojų skatinimui (Ką? Už ką? Kada?) svarstomi mokyklos tarybos posėdyje ir teikiami pasiūlymai direktorei