Jaunųjų literatų konkursas

Sausio 27d. mokykloje vyko 1-4 klasių Jaunųjų literatų konkursas. Konkurso tikslas ir uždaviniai yra ugdyti literatūrinius mokinių gebėjimus, puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką.

Konkursą organizavo ir vedė vyresnioji mokytoja Jurgita Balčiūnaitė. Poezijos kūrinius, prozos ištraukas skaitė 20 pradinukų. Visi dalyvavę vaikai apdovanoti padėkos raštais.

Rajoniniame Jaunųjų literatų konkurse „Kai plunksna prabyla“ kovo mėnesį mūsų mokyklai atstovaus net 7 skaitovai: Evita Vaičekonytė (1b),  Viltė Rimkutė (2a), Titas Naktinis (2a), Melita Bagdonaitė (3a), Goda Paušaitė (3b), Melanija Jovaišytė (4a), Justinas Berginas (4b). Konkursas vyks Pasvalio Krašto muziejuje.

Pradinio ugdymo metodinė grupė