Meninio skaitymo konkursas

 

Sausio 26-ąją surengtas kasmetinis 5-8 klasių Meninio skaitymo konkursas. Į jaukią mokyklos choreografijos kabinetą (301) susirinkusius pagrindinio ugdymo klasių atstovus nuostabiomis dainomis, pritardamos gitaromis, pasveikino 8a klasės mokinės: Evita Nakčerytė,  Marija Gudaitė, Toma Miknevičiūtė, Rugilė Kiežaitė. Savo kūrybos eilėraščių skaitė 6a klasės mokinė Eimantė Trybytė. Konkursą vedė taip pat 8a klasės mokiniai Aurėja Puodėnaitė ir Kristupas Jakubonis. Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Audronė Vegienė.

S.Gedos eilėraščiu „Namie ir už lango“ konkursą pradėjo 5a klasės mokinė Viktorija Januševičiūtė. Po 2-3 skaitovus iš kiekvienos 5-8 klasės rinkosi skaityti labai įvairius kūrinius ir autorius: po lygiai buvo prozos ištraukų ir eilėraščių. Klausytojai išgirdo ir dabar kuriančių, ir ankstesnių laikotarpių poetų ir prozininkų kūrinių.

Vertinimo komisija (pirmininkė – pavaduotoja ugdymui I.Budzinskienė, narės: bibliotekos vedėja K.Smailienė, lietuvių kalbos mokytojos Ž.Abromavičiūtė, A.Vegienė, V.Virbickienė), išklausiusi 18 skaitovų, pasitarė ir išrinko I-ojo etapo prizininkus. I-ąją vietą laimėjo Lukas Simsonas (8a), puikiai perskaitęs Kazio Binkio „Vėjavaikį“. Tris II-ąsias vietas pelnė Vykinta Tabokaitė (8b), Ieva Mitkutė (6b) ir Viktorija Januševičiūtė (5a). Dvi III-ąsias vietas laimėjo Eglė Bagdžiūnaitė (6a) ir Emilė Ruželytė (5b). Visi dalyviai ir nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais, o prizininkai dar ir kalendoriais.

Antrajame, rajoniniame Meninio skaitymo ture vasario 6 dieną, mūsų mokyklai atstovaus 4 skaitovai: L.Simsonas, V.Tabokaitė, I.Mitkutė, V.Januševičiūtė. Linkime sėkmės.

 

„Pasvaliuko“ informacija