Baltų aidai Jurbarko krašte

Rugsėjo 22-ąją vieninteliai Pasvalio rajone maironiečiai, t.y. Svalios pagrindinės mokiniai su vadovėmis Dalia Balčiūniene ir Vida Virbickiene, išvyko į Lietuvos maironiečių organizacijos sambūrį Jurbarko rajone, Raudonės pagrindinėje mokykloje.

Maironiečių sambūrio pradžioje visus pasveikino organizacijos įkūrėjas ir vadovas Eugenijus Urbonas. Vadovas džiaugėsi prasminga maironiečių veikla, skatino burti jaunus žmones veikti pagal Maironio šūkį: „Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“ ir kartu su pavaduotoja Birute Goberiene išdalino padėkos raštus darbščiausiems. Į sambūrį atvyko ir garbingas svečias, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, profesorius Vytautas Landsbergis.

Po kunigo palaiminimo,  raudoniškių ir maironiečių sveikinamųjų žodžių, į sceną atviroje aikštėje, apsuptoje šimtamečių medžių, kilo etnologė Gražina Kadžytė. Profesorė papasakojo apie paukščius mūsų tautosakoje, liaudies dainose. Džiugu, kad buvo paminėtas ir mūsų kraštietis, Pasvalio krašto garbė pilietis, ne tik tarmiškai kuriantis poetas Vladas Braziūnas, bet ir profesionaliai fotografuojantis paukščius.

Nors buvo vėsoka sėdėti lauke, visiems patiko Raudonės pagrindinės mokyklos kanklininkių ir dūdų orkestro koncertas. Po koncerto visi buvome pakviesti ragauti žuvienės ir gardžių blynų. Ppapietavę kopėme į Raudonės pilies bokštą, iš kur atsiveria nuostabūs vaizdai į Nemuną.

Visa aikštė ir kalvelės, kuriose vyko sambūris, buvo papuošta baltų simboliais. Vienas iš jų - Pasaulio medis. Pagal programą kiekvieno krašto maironiečiai pasiruošė eskiziukų, rėmelių, kuriuos apipynė šienu ir „užaugino“ Baltų medį. Mūsų maironiečiams rėmelių su mokiniais pripjaustė technologijų mokytojas Svajūnas Bytautas. Pasvaliečiai labai išradingai sukūrė net 10 įvairių baltų ženklų ir papuošė visos Lietuvos maironiečių Baltų pasaulio medį.

Jau bekuriant eskizus, aikštėje pradėjo skambėti senovinė muzika ir Gedimino laikus menančiais drabužiais pasipuošusios šokėjos kvietė mokytis baltiškų šokių ir žaidimų. Buvo labai smagu sušilti žvarboką dieną, bet ilgai šokti neplanavome, nes į Pasvalio maironiečių gretas įstojusiųjų laukė krikštynos.

Naujų narių krikštynoms pasirinkome panemunę. Susirikiavę ant Nemuno kranto 16 naųjųjų narių  (šiemet mūsų mokyklos maironiečių organizacijoje yra 50 narių) prisiekė (išradingą priesaiką sukūrė aštuntokė Aurėja Činčiūtė) aktyviai dalyvauti renginiuose, gyventi ir dirbti pagal Maironio priesakus, t.y. dirbti Dievui ir tautai. Tada buvo siūloma paragauti „midaus“ iš citrinos, medaus ir imbiero, o  septintokas Matas Gudliauskas, Baltų sambūryje nešęs mūsų mokyklos maironiečių vėliavą, Nemuno vandeniu „pakrikštijo“ naujus narius. Papuošti maironiečių skarelėmis ir medaliais naujieji nariai pažadėjo būti tikrais patriotais.

Grįždami namo kalbėjomės apie renginį, dalyvavome viktorinoje, dalijomės įspūdžiais. Užsukome į Šiluvą pasimelsti, deja, Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje buvo išdažytos grindys. Pasimeldėme lauke ir puikios nuotaikos grįžome rudenėjančiais laukais.

 

Mokyklos laikraščio „Pasvaliukas“ informacija,

 nuotraukos Dalios Balčiūnienės