KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

 

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio mokykloje vyksta konkursas ,,Mėnesio mokinys“, kurio tikslas - suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą, pilietiškumą bei humaniškumą.

Ir šiais 2016/2017 mokslo metais toks konkursas vyksta. Kiekvienai klasei buvo pateikti konkurso nuostatai su vertinimo kriterijais. Šį mėnesį klasės siūlė iniciatyviausius moksleivius. Buvo pateiktos 5 kandidatūros iš 5 – 10 klasių.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

5A klasės mokinė Liepa Štuopinytė

Liepa yra 5A klasės seniūnė. Mergaitė labai rūpinasi klasės reikalais, visada bando rasti išeitį iš susidariusių keblių padėčių. Produktyviai bendradarbiauja su klasės draugais ir mokytojais. Liepa lanko neformaliojo ugdymo būrelių, mielai dalijasi ten įgyta patirtimi su draugais. Klasės draugai iš 4 pasiūlytų kandidatų Liepai skyrė 15 balsų. Dažnas teigė, jog Liepa ne tik siūlo, kaip įdomiai gyventi klasėje, bet ir smagiai, sveikai bei naudingai praleisti laisvalaikį.

***************************************************************

6A klasės mokinė  Gabrielė Petrušauskaitė

Lanko daug būrelių: dainavimo, aksesuarų, turizmo, priklauso Maironiečių organizacijai. Dalyvavo „Dainų dainelėje“. Miesto šventėje nešė vėliavą, aktyviai sportavo mokyklos olimpinėse žaidynėse. Praėjusiais metais surinko net 11 socialinių valandų. Gabrielė yra draugiška, nuoširdi, drausminga, aktyvi, padeda mokytojams, siūlo savo pagalbą, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Gabrielė yra aktyvi klasės mokinė, dažnai siūlo savo pagalbą, rodo iniciatyvą, organizuoja klasėje viktorinas, siūlo temas klasės valandėlėms.

***************************************************************

7A klasės mokinė Kornelija Šulčiūtė

Klasė Korneliją apibūdina kaip nuoširdžią ir kartu griežtą, mėgstančią vadovauti. Kornelija – mokinė, kuri nuolat trykšta energija.  Retai ją pamatysite blogos nuotaikos, visada turinti daug naujų įdomių pasiūlymų, idėjų.

1478248049171

***************************************************************

7B klasės mokinys Dovydas Lukštaraupis

Dovydas visada turi daug iniciatyvų, pasiūlymų organizuojant įvairius klasėje ir mokykloje vykstančius renginius. Šiais mokslo metais buvo vienas iš iniciatorių organizuojant Helovino vakarėlį mokykloje. Šeštoje klasėje daug nuveikė dalyvaujant ,,Sveikiausios-šauniausios“ klasės konkurse. Klasiokams nelengva buvo išrinkti iniciatyviausią, nes klasėje yra daug mokinių tinkančių šiai nominacijai. Tačiau daugiausią balsų surinko Dovydas. Mokinių nuomonei klasės auklėtoja visiškai  pritaria. Dovydas labai draugiškas, mandagus, turintis savo nuomonę, mokantis išklausyti, pasiūlyti, padėti.

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c2.0.956.956/14184544_658720240953809_8392415409291318179_n.jpg?oh=63f34200516f1b34046c9f403e2eb1f5&oe=58CAA117 

***************************************************************

8A klasės mokinys  Lukas Simsonas

Lanko muzikos  mokyklą, groja akordeonu, gitara. Aktyviai dalyvauja Raubonių kaimo bendruomenės veikloje. Draugiškas, aktyvus, kūrybingas, mokosi patenkinamai. Organizuoja klasės renginius. Atsakingai vykdo pareigas. Argumentuotai reiškia savo nuomonę. Lukas yra mandagus,  linksmas, aktyviai ir atsakingai dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose. Gerbiamas  klasės draugų už pareigingumą ir pilietiškumą. Visus darbus atlieka stropiai ir noriai.