KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

 

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio mokykloje vyksta konkursas ,,Mėnesio mokinys“, kurio tikslas - suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą, pilietiškumą bei humaniškumą.

Ir šiais 2016/2017 mokslo metais toks konkursas vyksta. Kiekvienai klasei buvo pateikti konkurso nuostatai su vertinimo kriterijais. Šį mėnesį klasės siūlė pažangiausius klasės  moksleivius. Buvo pateiktos 9 kandidatūros iš 5 – 10 klasių.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

5A klasės mokinys  Ernestas Vaičekonis

I-ą pusmetį Ernestas baigė 9,5 vidurkiu. Ernestas – geriausias pagal pažangumą mokinys klasėje. Iš 12 mokomųjų dalykų 5 įvertinti devintukais, o 6-  dešimtukais. Berniukas labai stropus ir nuoširdžiai rezultatų siekiantis mokinys. Jis per pamokas labai atidus - stengiasi  dalyko medžiagą išmokti per pamoką, kad namie teliktų tik pasikartoti ar pabaigti namų darbą. Penktokas niekada nevengia papildomų užduočių, priešingai, nori rašyti, skaičiuoti, skaityti.

 ************************************************************

5B klasės mokiniai  Gustas Lazickas ir Emilė Ruželytė

Abu mokiniai I pusmetį baigė tik 10-9. Klasės draugai nominacijai labiausiai tinkančius pasiūlė Gustą ir Emilę, nes jie baigė aukščiausiais įvertinimais.  Gustas ir Emilė yra žingeidūs mokiniai, stropiai vykdo mokinio pareigas.

 ************************************************************

 7B klasės mokinys Matas Gudliauskas

Labai geras mokinys, kruopštus, visada paruošia pamokas, mokosi labai gerais pažymiais, dalyvauja olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose, linksmas, mėgstamas klasės draugų. Pasakius šią sritį visa klasė vienbalsiai balsavo už Matą. Matas geriausiai mokosi iš visos klasės.

 ************************************************************

 8A klasės mokiniai  Dovilė Vaičekonytė, Kristupas Jakubonis, Ainis Grincevičius, Dovydas Tribuišis, Martynas Rasikevičius

Draugiški, aktyvūs, kūrybingi, mokosi labai gerai. Atsakingai vykdo pareigas. Pilietiški, nebijo pasakyti savo nuomonės neįžeidinėja  ir nežemina kitų. Mandagūs. Puikūs, atsakingi, sąžiningi, labai darbštūs mokiniai. Pavyzdys visiems.