KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

 Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio mokykloje vyksta konkursas ,,Mėnesio mokinys“, kurio tikslas – suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą, pilietiškumą bei humaniškumą.

Ir šiais 2016/2017 mokslo metais toks konkursas vyksta. Kiekvienai klasei buvo pateikti konkurso nuostatai su vertinimo kriterijais. Šį mėnesį klasės siūlė draugiškiausius klasės  moksleivius. Buvo pateiktos 8 kandidatūros iš 5 – 10 klasių.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

5A klasės mokinys Alius Miliauskas

Alius gražiai ir noriai bendrauja su visais klasės draugais, padeda, rūpinasi. Klasės draugai atviru balsavimu Aliui skyrė net trečdalį klasės mokinių (iš pasiūlytų 5 kandidatų) balsų. Bendraklasiai pastebėjo, jo Aliui  svarbus kiekvienas klasės draugas, ir jis siekia, kad klasė būtų draugiška. Klasės auklėtoja pritaria  klasės nuomonei, jog Alius – vienas iš draugiškiausių klasės mokinių ir labiausiai tinka šia nominacijai.

******************************************************************

5B klasės mokinė  Emilė Ruželytė

Slaptu balsavimu klasėje Emilė surinko daugiausia  balsų nei kiti draugiški mokiniai, nes ji visada šiltai bendrauja su visais, pagelbėja bėdoje. Emilė labai miela mergaitė, nes jos veidą dažnai puošia šypsena. Ji noriai, drąsiai ir mandagiai bendraujanti, nuolat būna draugų apsuptyje; naujokai taip pat greičiausiai ją įsidėmėjo rugsėjo mėnesį.

******************************************************************

6A klasės mokinė  Kristina Zavackytė

  Kristina yra draugiška, mandagi, linksma. Draugauja su visais klasės mokiniais, niekada neįžeidžia ir nesityčioja, visada padeda, kai reikia pagalbos. Klasės draugai sako, kad Kristina yra draugiška, nuoširdi; nesišaipo iš kitų; niekada nenusisuks, jei reikia pagalbos; bendrauja su visais klasiokais; niekada nesielgia blogai ir niekada nelinki blogo. Kristina yra mandagi, stropi, atsakinga, drausminga, gerai mokosi. Visada padeda klasės auklėtojai ir klasės draugams. Yra klasės seniūnė ir aktyvi maironietė.

******************************************************************

 6B klasės mokinė  Ugnė Samaitė

Ugnė labai geras žmogus, visada padeda kitiems, nepyksta, toleruoja kitaip galvojančius, ramiai kalba su draugais, neperša savo nuomonės. Mergaitė yra mėgstama klasės draugų, dėl savo ramaus būdo, dėl kultūringo bendravimo.  Ugnė yra draugiška, paslaugi, ramiai bendraujanti, ilgai gali klausytis kitų, nepyksta.

 

******************************************************************

7A klasės mokinė Paulina Laisonaitė

Klasė išrinko Pauliną draugiškiausia, nes ji nebijo prisiimti atsakomybės už visą kolektyvą, ėmėsi puošti klasę rankdarbiais, negailėdama savo laisvalaikio. Dėl šios savybės, prie jos mielai būriuojasi ir kiti mokiniai. Paulina labai mandagi, tyli, susitelkusi, gebanti patylėti. Kalba ramiu tonu, su visais bendrauja kultūringai. Mielai imasi bet kokių darbų, yra draugiška ir iniciatyvi.

  

******************************************************************

 7B klasės mokinė Kotryna Barauskaitė

Kotryna visada stengiasi palaikyti draugišką atmosferą klasėje, padėti draugams, suburti juos. Draugiškiausio mokinio nominacijai buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: Almos ir Kotrynos. Daugiausia balsų surinko Kotryna. Klasiokai ja pasitiki, visada sulaukia pagalbos. Mokinių nuomonei klasės auklėtoja  visiškai  pritaria. Kotryna labai draugiška, mandagi, turintis savo nuomonę, mokantis išklausyti, pasiūlyti, padėti.

******************************************************************

 8A klasės mokinė  Aurėja Puodėnaitė

Komunikabili, sugeba rasti temą pokalbiui su kiekvienu klasės draugu. Aktyvi, organizuoja ir puikiai dalyvauja visuose klasės renginiuose. Draugiška, aktyvi, kūrybinga, mokosi gerai. Organizuoja klasės renginius. Atsakingai vykdo pareigas. Teisinga, drąsiai išsako savo nuomonę neįžeidinėdama ir nežemindama esančių šalia jos. Puiki klasės draugė. Aurėja yra mandagi,  linksma, kūrybinga, savarankiška, patikima. Aktyviai ir atsakingai dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose. Gerbiama  klasės draugų už pareigingumą, nuoširdumą. Visus darbus atlieka stropiai ir noriai.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12494723_1039367026130933_2802334655091408019_n.jpg?oh=b66967e2f0e1306dfc316be342fdb9a9&oe=58B94D33

 ******************************************************************

10 klasės mokinys Karolis Tūska

Visų klasės draugų nuomone, Karolis yra draugiškas, visada padedantis ir linksmas. Jis turi gerą humoro jausmą. Karolis rimtas, nuoširdus, kultūringas vaikinas, labai draugiškas. Jis niekada neįžeidinėja nei klasės, nei mokyklos draugų, nežemina jų, o reikalui esant stengiasi vienaip ar kitaip padėti. Linksmas, mokantis bendrauti.