Prasideda tarptautinis projektas „Mažiau šiukšlių“!

Jau antri metai Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mažiau šiukšlių“.

Projekto tikslas – mažinti šiukšlių kiekį.

Uždaviniai:

1.  Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, kaip tvarkyti atliekas/šiukšles.

2.  Skatinti atsakingą požiūrį dėl artimiausios aplinkos nešiukšlinimo.

3.  Bendradarbiauti su kitomis švietimo įstaigomis.

Projekto dalyviai – Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Trukmė – 2016-2017 mokslo metai

Finansavimas -  500 JAV dolerių

Projekto vadovės: Dalia Kruopienė ir Regina Vaičiūnienė

 

            Pasirinkome vieną iš vertinimo kriterijų, t.y. šiukšlių kiekis kilogramais projekto pradžioje ir pabaigoje.

Spalio 17 dieną atliktas tyrimas. Po pamokų visos šiukšlės supiltos į maišus ir pasvertos. Tą dieną mokiniai išeidami iš mokyklos paliko 8,5 kg šiukšlių. Ačiū valytojoms, kurios padėjo atlikti tyrimą.

Tyrimą pakartosime balandžio mėnesį. Palyginsime rezultatus ir nuspręsime, ar išmokome mažiau naudoti vienkartinių pakuočių. Pasitikrinsime, ar atliekos, kurias galima perdirbti nepatenka į bendrą šiukšlių dėžę.

          Lapkričio 15 dieną gamtosauginio komiteto nariai susirinko į projekto „Mažiau šiukšlių“ atidarymą.  Diskutuodami bandėme apibrėžti, kas yra šiukšlė, kaip šiukšlė atsiranda netinkamoje vietoje. Visi nusprendėme, kad šiukšles turime išmokti tvarkyti: perdirbamos atliekos turi nukeliauti į specialius konteinerius, daugelį atliekų galima prikelti antram gyvenimui.

Mokytoja D. Kruopienė pristatė projekto planą ir tikslus. Vykintas Kaulinskas ir Gintaras Ubavičius parodė pamokančių filmukų, kas skriaudžia mūsų planetą Žemę.  Domantas pristatė labai gerai paruoštą darbą apie Lėvens upės pakrančių augaliją ir gyvūniją.

Mokytoja Dalia Kruopienė