„ADVENTAS. Kažko laukti ar pralaukti?“

Lapkričio 26-ąją  Pasvalio SVALIOS pagrindinės mokyklos net 29 Maironiečių organizacijos narių su mokytojomis Dalia Balčiūniene ir Vida Virbickiene išvyko  į Panevėžio katalikiškąją Kazimiero Paltaroko gimnaziją. Renginį organizavo Panevėžio vyskupijos šeimos ir jaunimo centras visai  Panevėžio vyskupijai, pavadinimu „Adventas. Kažko laukti ar pralaukti?“

 Užsiregistravę ir apdovanoti atšvaitais bei spalvingais ateinančių metų kalendoriukais,  pakilome į trečiame aukšte esančią salę.  Mokinių iš kitų mokyklų nebuvo daug, bet prisirinko Kazimiero Paltaroko katalikiškosios gimnazijos mokinių su tėveliais, broliukais ir sesutėmis. Labai apsidžiaugėme, kai visus susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas . Jis paaiškino, kas yra Adventas, kaip prasmingai išgyventi šį laikotarpį, kaip susikaupti Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventei.

Po Vyskupo linkėjimų šeimos teatras „Lino lėlės“ vaidino  labai pamokančią pasaką „Alesiutė“. Nors visą pasaką vaidino tik vienas aktorius, bet  muzika, lėlės, įvairūs scenos efektai sukūrė nuostabų, užburiantį vaizdą.  Pasaka „Alesiutė“ pamokė kantrybės, nuolankumo, gebėjimo nepasiduoti blogiems įpročiams.

Pasibaigus spektakliukui, visi, dideli ir maži,  buvome pakviesti į gimnazijos valgyklą pasistiprinti. Prieš pietus pasimeldėme ir padėkojome Dievui už jo teikiamas gėrybes. Pavalgę gardžios sriubos su bandelėmis, išsiskirstėme į tris klases, kuriose vyko įvairiausi užsiėmimai, kaip  antai: adventinių vainikų pynimas, „Pažink save“,  protų „mūšiai“. Labai džiaugėmės, jog daug naujo išmokome, sužinojome, o protų „mūšiuose“ mūsų mokyklos maironiečiai pelnė beveik visas prizines vietas.

Po edukacinių užsiėmimų rinkomės į 309 kabinetą, kuriame Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškos gimnazijos kunigas Mindaugas Kučinskas pakvietė į katechezę. Jis priminė,  kas tas Adventas, kodėl reikia nurimti, nebeskubėti, pagalvoti, kam esam dėkingi, kad esame. Susirinkusieji pateikė klausimų kunigui, kaip jis pasirinko kunigystę, kas jį džiugina ir jaudina.

Kai atsisveikinome su kunigu Mindaugu, patraukėme į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą Šventų mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Visiems maironiečiams labai patiko išvyka, daug ko išmokiusi, padėjusi susikaupti pramingam laukimui...ir parsivežus pačių pasigamintus adventinius vainikus.

 Rusnė Zigmantavičiūtė, (6b)