Jaunimo diena – KAZIMIERINĖS - Panevėžyje

Su džiaugsmu prisimename kovo 4 dienos šeštadienį Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bei jame nuolat skambėjusį Šv. Kazimiero vardą. Šv. Kazimieras — Lietuvos Globėjas, gyvenęs V amžiuje, plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis. Jis buvo išsilavinęs, išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, aktyviai ir nedviprasmiškai pasirinkti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Daugybė jaunų žmonių šio šventojo gyvenime atpažįsta norą eiti prieš srovę, nesitaikstyti su neteisybe, melu, rinktis tai, kas tikra, amžina. Šv. Kazimieras – ir  Panevėžio vyskupijos globėjas.

                      Nors lietuviai šią dieną įpratę švęsti mugėse, tikintis Panevėžio vyskupijos jaunimas kvietė prisiminti tikrąją šios šventės prasmę. Iš Pasvalio dekanato atvyko virš 60 moksleivių. Mūsų, Svalios,  pagrindinės mokyklos važiavo 20 moksleivių ir lydinčios mokytojos D. Balčiūnienė ir V. Virbickienė. Sėkmingai įsiliejome į džiaugsmingą bendraminčių būrį. Apžiūrėjome piešinių parodą, rinkome gražiausiu darbus, balsavome. Turintys dailininkų gyslelę, galėjo pasisemti prasmingų idėjų, minčių.

                      Šią šventę pradėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Katedroje. Klausėmės jaunimo choro iš Vievio giesmių, ruošėmės susitaikymo sakramentui, klausėmės katechezės „Šventumas“. Kalbėjo Šiluvos klebonas  kun. Erastas Murauskas. Šv. Mišias aukojo vysk. Linas  Vodopjanovas OFM.

 Beveik keturi šimtai mokinių ir studentų susirinko į Laisvės aikštę, kad pasidalintų žinute su kitais apie pagalbos svarbą vargstantiems ir skurstantiems žmonėms. Jų akciją simbolizavo nemokama sriuba, košė  bei kruopų ryšulėlis svečiams. Susirinkęs jaunimas stebėjo, kaip  pasimokyti iš šio šventojo darbų savo aplinkoje. Organizatoriai siūlė apsidairyti aplink – gal reikia padėti šalia gyvenančiam senukui, gal kai kur skursta ir jaunas žmogus. Mus linksmino ansamblis „Raskil“.  Po pietų  laukė teminiai susitikimai.

Kino pamoką šventės dalyviams siūlė kino teatras „Garsas“. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje laukė Vilniaus Gospel choras. Fotografijos parodą ruošė Panevėžio vyskupijos jaunimo centras. Vyko orientacinės varžybos Panevėžio mieste. O gerus darbus jaunimas parodė šv. Juozapo globos namuose. Jaunimo dienos dalyviai susirėmė proto mūšyje Švč. Trejybės bažnyčioje. Čia jiems buvo įteikti apdovanojimai ir prisiminimo dovanėlės. Svalios pagrindinės mokyklos septintokas Gvidas Anilionis laimėtojo II vietą piešinių konkurse

Jaunimo dienos kulminacija – spektaklis „Karvelėli mėlynasai“ J. Miltinio dramos teatre. Šis spektaklis skirtas vyskupo Kazimiero Paltaroko atminimui. „Tai ir sąsaja su šv. Kazimieru, ir dovana miestui. “– sakė viena šventės organizatorių.

Nors visą dieną aktyviai dalyvavę renginiuose, maldose, protų mūšyje, mūsų mokiniai grįždami buvo pakilios nuotaikos, nes daug sužinojo, susirado draugų, kai kurie pirmą kartą lankėsi Juozo Miltinio dramos teatre.

                      Už šią prasmingą išvyką, paramą dėkojame Pasvalio klebonui teol. lic. Albertui Kasparavičiui.

Dalia Balčiūnienė,

tikybos mokytoja ir

maironiečių organizacijos vadovė