Gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena

 

Kasmet gruodžio 10-ąją visas pasaulis mini Žmogaus teisių dieną, siekiant atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į žmogaus teises. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Deklaracija ragina valstybes gerbti ir saugoti žmogaus teises, skleisti ir puoselėti demokratines vertybes. Šis dokumentas išverstas į 360 kalbų. Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną.

Mūsų mokykloje taip pat vyko renginių, skirtų Žmogaus teisių dienai paminėti. Bibliotekoje buvo parengtas informacinis stendas apie JTO veiklą ginant ir saugant žmogaus teises ir laisves pasaulyje.

Gruodžio 6 d. aštuntokai ir dešimtokai dalyvavo viktorinoje „Mano teisės ir pareigos“. Gruodžio 7-ąją  Pasvalio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Bačiūrinaitė skaitė paskaitą „Žmogaus teisės“ . Istorijos mokytoja Sandra Lengvinienė supažindino mokinius su žmogaus ir vaiko teisių atsiradimo istorija, svarbiausiais teises ir laisves apibrėžiančiais dokumentais ir juose įtvirtintomis teisėmis.

 Bendruomenės pareigūnė G.Bačiūrinaitė priminė, kad visi žmonės šalia teisių turi ir pareigų, kurios yra ne mažiau svarbios. Nevykdydami ar nesilaikydami pareigų ne tik pažeidžiame kitų asmenų teises, bet ir darome pažeidimus, už kuriuos gresia atsakomybė. Viešnia paaiškino, kokio amžiaus ir kokia atsakomybė taikoma už įvairius pažeidimus mokykloje ir viešose vietose, atsakė į mokinių klausimus.

Renginio pabaigoje garbės raštais buvo apdovanoti viktorinos apie žmogaus teises ir pareigas nugalėtojai.

 

Istorijos mokytoja Sandra Lengvinienė

Socialinė pedagogė Lida Ubavičienė