KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio mokykloje vyksta konkursas ,,Mėnesio mokinys“, kurio tikslas - suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą bei pilietiškumą.

Ir šiais 2015/2016 mokslo metais toks konkursas vyksta. Kiekvienai klasei buvo pateikti konkurso nuostatai su vertinimo kriterijais. Šį mėnesį moksleiviai  siūlė klasės pilietiškiausius moksleivius. Buvo pateikta 11 kandidatūrų iš 5 – 10 klasių.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

5A klasės mokinė Kristina Zavackytė

Kristina gerai mokosi, nepraleido nei vienos pamokos, visada nešioja mokyklinę uniformą. Jai niekada nereikia duoti pastabų dėl drausmės. Aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose ir socialinėje veikloje. Kristina yra draugiška, linksma, nuoširdi, protinga. Auklėtoja Kristinai gali patikėti, bet kokį darbą, jį atliks gerai ir laiku.

 5B klasės mokinys Vykintas Kaulinskas

Vykintas mokosi labai gerai, dalyvauja olimpiadose, mokyklos ir klasės renginiuose. Klasės draugai labai gerbia Vykintą už gerą mokymąsi, draugiškumą, pagalbą kitiems. Vykintas yra sumanus, protingas, pilietiškas, iniciatyvus, visada turi idėjų ir geba jas išdėstyti protingai.

 6A klasės mokinė Nida Jakubauskaitė

Klasė rekomenduoja Nidą, nes mokinė yra nuoširdi, iniciatyvi ir noriai dalyvaujanti visuose renginiuose. Nida yra sąžininga ir pareiginga mokinė. Ji niekada neatsisako padėti, darbšti, bendraujanti, aktyvi, todėl noriai dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose, nebijo prisiimti atsakomybės.

 

6B klasės mokiniai Vilija Ranonytė, Dominyka Šimėnaitė, Austėja Aglinskaitė

Austėjos  ir Vilijos pilietiškumas daugiau atsiskleidžia klasės ir mokyklos veikloje. Jos neabejingos klasės pasiekimams, dalyvavimui užklasinėje veikloje, renginiuose. Dalyvavo kuriant eiles Lietuvai. Dominyka yra Pasvalio jaunimo organizacijos ,,Darbas“ narė. Domisi ir aktyviai dalyvauja ne tik šioje veikloje, bet nuolatinė klasės veiklos iniciatorė. Klasės draugai didžiuojasi ir vertina šių mergaičių veiklą. Palaiko ir pritaria jų iniciatyvoms. Mokinių nuomonei klasės auklėtoja visiškai  pritaria. Šių mergaičių pilietiškumas atsiskleidžia ne tik klasės, mokyklos veikloje, bet užklasinėje veikloje. Jos atsakingos, neabejingos klasės įvaizdžio gerinimui.

 

Austėja Aglinskaitė 

    

Dominyka Šimėnaitė

Vilija Ranonytė

 

 7A klasės mokinys Kristupas Jakubonis

Dalyvauja įvairiuose renginiuose mokykloje ir rajone, jau keleri metai prieš Kalėdas ir Velykas dirba Maisto banko akcijose. Labai atsakingas. Draugiškas, aktyvus, stropus ir darbštus, kūrybingas, labai gerai mokosi. Kristupas  yra  tolerantiškas, taktiškas, labai atsakingas, mandagus;  linksmas, renginių organizatorius, dalyvauja beveik visose olimpiadose, konkursuose. Kristupas yra klasės vyr. budėtojas. Visi klasės draugai jį gerbia, tai budėjimas mokykloje, dėka jo, yra tikrai puikiai vykdomas.

 

7B klasės mokinė Lugnė Prielaidaitė

Lugnė dalyvauja visuose miesto, rajono ir mokyklos pilietiniuose renginiuose, koncertuose, akcijose. Kasmet prisijungia prie „Anoniminių gamtininkų ratelio“ organizuojamų renginių: švarina miškus, pakeles, apleistas kapines. Kartu su klubo nariais dalyvauja inkilų kėlimo akcijose. Keliauja po šalį dviračiu. Klasėje Lugnė labai rami, bet reikalui esant išsakanti savo nuomonę ir paskatinanti draugus imtis vienokios ar kitokios veiklos. Lugnė niekada neatsisako dalyvauti klasės gyvenime: keliauja, sportuoja, dainuoja, vaidina. Pareiginga. Žino ko nori ir eina savo tikslo link.

 

 8B klasės mokinė Saulė Baniulytė

Saulė – labai atsakinga mokinė, kuriai svarbus klasės, kaip kolektyvo, prestižas. Ji yra ir mokinių tarybos narė, pareiginga, rūpestinga, aktyvi. Saulė ne tik dalyvauja mokyklos renginiuose, bet ir dažnai lankosi bibliotekoje ar muziejuje vykstančiuose susitikimuose su įdomiais žmonėmis. Maironietė. Klasės draugai vienbalsiai pasiūlė Saulę šiai nominacijai. Klasės auklėtoja pritarė visų nuomonei.