KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

Nuo 2013 m. gruodžio mėnesio mokykloje vyksta konkursas ,,Mėnesio mokinys“, kurio tikslas – suteikti vaikams galimybę būti pastebėtiems ir įvertintiems, skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą bei pilietiškumą.

Ir šiais 2015/2016 mokslo metais toks konkursas vyksta. Kiekvienai klasei buvo pateikti konkurso nuostatai su vertinimo kriterijais. Šį mėnesį moksleiviai  siūlė mažiausiai pamokų per mokslo metus praleidusius moksleivius. Buvo pateiktos 15 kandidatūrų iš 5-10 klasių.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

5A KLASĖS MOKINĖ NERIJA ELERTAITĖ

Nerija nepraleido nei vienos pamokos. Mokinė yra draugiška, tvarkinga, mandagi, gražiai šoka.

6A KLASĖS MOKINIAI  BERNADETA TARBONAITĖ, RUGILĖ ZDANEVIČIŪTĖ, FAUSTA  LANGAITĖ, KRISTUPAS GUMBELEVIČIUS, KORNELIJUS KAČIUŠIS

Klasė rekomenduoja Bernadetą Tarbonaitę (8 pamokos), Rugilę Zdanevičiūtę (9 pamokos), Faustą Langaitę (10 pamokų), Kristupą Gumbelevičių (11 pamokų), Kornelijų Kačiušį (11 pamokų). Šie mokiniai noriai lanko mokyklą, nes geri yra jų ir kitų mokinių tarpusavio santykiai, todėl mokykloje jie jaučiasi saugiai.  Šis penketukas suvokia žinių svarbą, todėl stengiasi nepraleisti nei vienos pamokos.

 7A KLASĖS MOKINIAI  BUDRYS RAIGARDAS, JAKUBONIS KRISTUPAS, JANKEVIČIŪTĖ UGNĖ, MIKNEVIČIŪTĖ TOMA,  SIMSONAS LUKAS, VAIČEKONYTĖ DOVILĖ

Dalyvauja įvairiuose renginiuose mokykloje, yra stropūs ir draugiški. Draugiški, aktyvūs, stropūs, darbštūs, kūrybingi, gerai mokosi. Šie mokiniai yra  tolerantiški, taktiški, mandagūs,  linksmi, dalyvauja klasės renginiuose. Gerbiami  klasės draugų.

 7B KLASĖS MOKINĖ ALINA KLEPECKAITĖ

Per mokslo metus praleido tik 7 pamokas.

8B KLASĖS MOKINĖ KARINA MODERYTĖ

Per mokslo metus iki šiol praleido 5 pamokas dėl pateisinamos priežasties. Karina – ne tik pažangiausia klasės mokinė, bet ir geriausia lankanti, t.y. per metus praleido tik 5 pamokas. Manau, jog gerą pažangumą ir lemia nepriekaištingas lankymas.

 9 KLASĖS MOKINYS FAUSTAS PALIULIS

Per mokslo metus iki šiol praleido 5 pamokas 3 dėl pateisinamos priežasties, dvi nepateisintos. Faustas gerai lanko pamokas, vienas aktyviausių mokinių užklasinėje veikloje.

 10 KLASĖS MOKINĖ DONATA KUMŠTYTĖ

Per mokslo metus praleido mažiausiai pamokų. Klasės draugai mano, kad Donata pati pareigingiausia – net sirguliuodama ateina į mokyklą. Klasės auklėtoja pritaria klasės draugų pasiūlymui. Donata per visus mokslo metus praleido tik dešimt pamokų, o per antrąjį pusmetį – tik vieną pamoką. Visos pamokos praleistos dėl pateisinamų priežasčių.

Donata