Comenius programos daugiašalės mokyklų partnerystės projektas

 

 Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla gavo dotaciją (10000 eurų) vykdyti Comenius programos daugiašalės mokyklų partnerystės projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Šiame projekte dalyvauja taip pat  Kroatijos 2 mokyklos (Osnovna škola Pučišca ir Osnovna škola Marjan), po vieną Turkijos (Ozel Yamanlar mustafa Sik Ilkokulu) ir Rumunijos (Scoala Gimnaziala Nr.1) mokyklą.

Projektas „Tarpdalykinis mokymas kultūros ir gamtos paveldo temomis" yra nukreiptas į pedagogų profesinių kompetencijų ugdymą ir mokymo programų stiprinimą taikant veiksmingus mokymų modelius.
                      Bendrasis tikslas:
 Prisidėti prie ES dimensijos mokymosi visą gyvenimą plėtros, skatinti bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų.
Tikslai:
1. Pagerinti ugdymo proceso kokybę ir efektyvumą, suteikiant mokiniams pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas.
2. Didinti tarpdalykinio mokymo(si) patrauklumą tyrinėjant tėvynės kultūros ir gamtos paveldą.
3. Siekti ugdymo kokybės keičiantis gerąja praktika.

Pagrindinės veiklos kryptys:

Mokyklos bendruomenės įtraukimas į projektą.

Tyrimų kultūros ir gamtos paveldo temomis vykdymas.

Susitikimų  su visomis mokyklomis, dalyvaujančiomis partnerystės projekte, organizavimas.

Keitimasis gerąja patirtimi ir  praktika su projekto partneriais.

Mokinių darbų eksponavimas susitikimų mokyklose metu.

Projekto patirties ir rezultatų skelbimas, skleidimas.

Planuojami 5 susitikimai su partnerėmis mokyklomis:

  1. Kroatija – 2013 spalis,
  2. Rumunija – 2014 gegužė,
  3. Turkija – 2014 lapkritis,
  4. Lietuva – 2015 gegužė.

Ši partnerystė paskatins mokytojus vykdyti ugdymo procesą integruojant mokymą ar vykdant tarpdalykinę integraciją, ypač kultūros ir gamtos paveldo temomis . Mokymasis tokiu būdu padeda plėtoti visus pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas: bendravimą tiek gimtąja, tiek  užsienio kalbomis, matematinius gebėjimus, gebėjimus mokslo ir technologijų srityse, skaitmeninį raštingumą, mokymosi kompetencijas, socialinius  ir pilietinius įgūdžius, iniciatyvumą  ir verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir meninę raišką. Įgyvendindami šį projektą, mokytojai tarpusavyje   keisis veiksmingomis mokymo strategijomis.

Projekto rezultatai bus pristatyti  ekspertų grupei partnerių mokyklų šalyse. Pagrindinis  darbo rezultatas - daugiakalbė tarpdalykinių mokymo temų kolekcija. Su mokymo medžiaga galės susipažinti visi mokytojai, nesusiję su mokyklomis partnerėmis. Šio projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Europos mokytojų profesinio tobulėjimo.

 

Projekto vykdymo darbo grupė

Susitikimai su Comenius programos projekto partneriais Kroatijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Lietuvoje.

 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos Comenius projekto "Tarpdalykinis mokymas kultūros ir gamtos paveldo temomis" 2013-2015 m. m. mokytojų veiklos:

 

Integruota pamoka - medžiai

Lietuviškas beržas

Magiškas Joninių laukimas

Metų laikai

Pasaulinė Žemės diena

Tolerancijos diena mokykloje

Velykų belaukiant

Medinuko Jono istorija

Miškas skamba

Svalios upelis

Žalsvasis šaltinis