Konkursui ,,Mėnesio mokinys“ sausio  mėnesį buvo pasiūlyta 11  kandidatūrų. Šį mėnesį klasės siūlė kandidatus, kurie pasižymėję meno  srityje. Buvo pateiktos 11 kandidatūrų  iš 5 – 10 klasių:

5A  Evita Nakčerytė

6A  Povilas Ščepanovič

6B   Saulė Baniulytė

7A  Viktorija Kusaitė

7B   Samanta Giedraitytė

8A  Gabrielė Kavaliauskaitė

8B   Rūta Staškevičiūtė

8C  Beatričė Milda Balaišytė

9     Modestas Rimeikis

9     Tomas Venclovas

10   Mažvydas Dumbrauskas

 Iš pateiktų kandidatūrų komisija buvo atrinktos 3, labiausiai atitinkančios konkurso nuostatuose duotus kriterijus. Tai 6A klasės mokinys Povilas Ščepanovič už mokykloje rengiamas fotografijų parodas, 8B klasės mokinė Rūta Staškevičiūtė už mokykloje atliekamus meninius darbus, fotografijas, piešinius  ir 9  klasės mokinys Modestas Rimeikis už dailės darbus mokykloje, parodas Pasvalio krašto muziejuje, miesto savivaldybėje ir užsienyje.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės!

 

POKALBIS SU 9 KLASĖS MOKINIU MODESTU RIMEIKIU

 

Ar žinai, kad esi išrinktas Mėnesio mokiniu?

Modestas: Dar nežinau. Pavaduotoja prašė atsiųsti nuotrauką, bet nesupratau, kam jos reikia.

Menas - plati sąvoka. Kurioj srity esi aktyviausias?

Modestas: Esu baigęs dailės mokyklą. Kompozicija- ta sritis, kuri labiausiai patinka. Tai laisvas piešimas. Dalyvauju su savo kūriniais įvairiose parodose. Respublikinėje parodoje istorine tema esu užėmęs II vietą.

Kaip jautiesi pastebėtas?

Modestas: Nustebęs, nes mokykloje yra daug dailininkų.

O kaip šeimos nariai reaguoja į tavo veiklą. Palaiko? O gal ragina ilgiau sėdėti prie knygų?

Modestas: Žinoma, tėvai palaiko. Knygos... Piešimas man arčiau širdies. Pernai buvo surengta mano baigiamųjų darbų paroda. Mano tėtis taip pat piešia, jis turėdamas laisvo laiko mėgsta kopijuoti.

Gal su menu sieji ir savo ateitį?

Modestas: Dailė bus ta sritis, kurioj norėčiau dirbti. Svajoju apie architektūrą.

Klasiokai nepavydės, sužinoję, kad esi mėnesio mokinys?

Modestas: Nepavydės...

Ko palinkėtum jiems?

Modestas: Gerų 2014-ų metų.

Ačiū, Modestai. Sėkmės.

  

POKALBIS SU 8B KLASĖS MOKINE RŪTA STAŠKEVIČIŪTE

 Mums esi pažįstama kaip aktyvi mokinė. Ar tik šiemet esi tokia veikli, ar čia įgimta savybė?

Rūta: Viskas prasidėjo pernai. Anksčiau buvau ne tokia drąsi ir ne tokia veikli.

Kurioje srityje jautiesi geriausiai?

Rūta: Geriausiai jaučiuosi teatre, dramoje, sporte ir dailėje. Kultūros namuose lankau dramos būrelį. Šią vasarą dalyvausim Dainų šventėje, esam paruošę kompoziciją, skirtą K.Donelaičio metams. Lankau ir lengvąją atletiką. Išbandžiau ir dailės mokyklos pamokas. Kokį pusmetį ėjau į užsiėmimus. Bet man nesisekė, nes tam reikia labai daug laiko. Mokykloje fotografuoju klasės ir mokyklos gyvenimo akimirkas, esu gamtosauginio komiteto narė, klasėje esu atsakinga už sienlaikraštį. Mūsų klasė šiemet yra projekto ,,Nerūkanti klasė“ dalyvė. Kursiu filmuką šiam renginiui.

Kaip klasiokai reaguoja į tavo nuolatinį judėjimą? Ar turi pagalbininkų?

Rūta: Dauguma nieko nesako. Raginu kitus, bandau ir juos įtraukti į veiklą. Yra mergaičių, kurios man padeda. Manau, kad jos man  pritaria. Bet daug ir pati padarau.

Nesinori kartais patingėti?

Rūta: Kartais norisi. Sugebu rasti laiko ir patinginiauti, ir pasidarbuoti.

Tėvai palaiko tave?

Rūta: Manau, kad jiems jau atsibodo mane vežioti ir laukti, kol susitvarkysiu visus reikalus. Bet... jie jau ir pripratę, nes ir sesė buvo veikli.

Ačiū, Rūta, už pokalbį. Sėkmės.

 

POKALBIS SU 6A KLASĖS MOKINIU POVILU ŠČEPANOVIČ

Mums esi žinomas kaip fotografas. Ar tai tavo hobi?

Povilas: Taip. Mano tėtis taip pat mėgsta fotografuoti. Per vieną gimtadienį man jis ir padovanojo fotoaparatą. Vienu metu buvau nustojęs fotografuot. Bet sykį važiavom į vieną rezervatą Kroatijoj. Pasiėmiau fotoaparatą ir padariau kokį šimtą nuotraukų. Nuo tada vėl fotografuoju dažnai.

Kelerių metų pradėjai domėtis fotografija?

Povilas: Nuo aštuonerių. Dovanotas fotoaparatas paskatino fotografuot.

Kokias akimirkas labiausiai patinka fiksuot?

Povilas: Dažniausiai fotografuoju buities įrankius. Bandau juos parodyt įdomiau. Dar patinka stebėti gamtą. Mažiausiai įdomūs yra portretai. Tėvai vengia fotoaparato, o brolis nuolat maivosi prieš objektyvą. Svetimų žmonių fotografuot nesinori.

Ar klasėje turi bendraminčių?

Povilas: Klasiokų, kurie domėtųsi fotografijos menu taip, kaip aš, nėra.

Dalyvauji fotografų būrelio veikloje.Ar daug naudingų patarimų išgirsti?

Povilas: Dažnai išgirstu. Mėginu fotografuot, kai išgirstu kažką naujo.

Kaip tėvai reaguoja į tai?

Povilas: Tėtis padovanojo fotoaparatą. Mama labiausiai džiaugiasi tada, kai ,,Darbe“ būna išspausdintas straipsnis apie parodą, kurioje yra ir mano darbų. Brolis tai daug kartų buvo paslėpęs fotoaparato bateriją. Jam labai juokinga, nes turiu ieškot. Vieną kartą baterijos ieškojau net dvi savaites.

Ar fotografija – ta meno sritis, kurioj randi save?

Povilas: Piešti neturiu gebėjimų. Todėl fotografuoti patinka labiau. Užaugęs norėčiau būti fotografu, bet apie tai dar negalvoju.

Ačiū, Povilai.

Mokinius kalbino lietuvių kalbos mokytoja Žydrinė Abromavičiūtė