KONKURSO ,,MĖNESIO MOKINYS“ REZULTATAI

Konkursui ,,Mėnesio mokinys“ vasario   mėnesį buvo pasiūlytos 5  kandidatūros. Šį mėnesį klasės siūlė kandidatus, kurie yra aktyvūs, pilietiški, savo krašto patriotai. Buvo pateikti  šie moksleiviai  iš 5 – 10 klasių:

5A  Bernadeta Tarbonaitė

5B   Dovydas Lukštaraupis

6A  Dovilė Vaičekonytė

7B   Augustas Druceika

9     Edminas Baliūnas

Iš pateiktų kandidatūrų komisija buvo atrinkta vienas kandidatas, labiausiai atitinkančios konkurso nuostatuose duotus kriterijus. Tai 5B klasės mokinys Dovydas Lukštaraupis.  

Sveikiname nugalėtoją ir linkime jam sėkmės!

 POKALBIS SU 5B KLASĖS MOKINIU DOVYDU LUKŠTARAUPIU

 

 

Dovydai, kaip supranti pilietiškumą?

Dovydas. Pilietiškumą suprantu kaip savo pareigų atlikimą, geranoriškumą, draugiškumą, pagalbą kitam, drausmingą elgesį, mandagumą.

Esi klasės seniūnas. Kokios svarbiausios, Tavo nuomone, yra seniūno pareigos?

Dovydas. Manau, kad seniūnas turi rūpintis visais klasės reikalais, t.y. jis privalo būti pavyzdys kitiems klasės vaikams, turi būti tarpininkas tarp vaikų ir mokytojų, turi būti atsakingas už savo klasę.

Kokių darbų esi nuveikęs savo klasės labui?

Dovydas. Surengiau akciją “Diena be telefono”. Tą dieną išsiaiškinome, kokią žalą žmogui daro mobilusis telefonas.

Koks būrelius lankai?

Dovydas. Kadangi mėgstu judėti ir šokti, lankau šokių būrelį. Taip pat man patinka molis, todėl einu į keramikos būrelį.

Kokie Tavo pomėgiai?

Dovydas. Man patinka dainuoti, šokti, vaidinti, piešti, kalbėtis su draugais.

 

Dovydą klausinėjo klasės draugė Dominyka Šimėnaitė