Maironiečių organizacija

 

TIKSLAI:

Domėtis Maironio gyvenimu ir kūryba, siekti pažinti tautos istoriją, semtis meilės ir pagarbos savo kraštui, jo kalbai ir tikėjimui.
Mokyklos kultūros puoselėjimas, įtraukiant kuo daugiau veiklių, žingeidžių mokinių į organizacijos veiklą (užimtumas, renginiai).
Ugdyti pilietiškumą – mokėjimą dirbti, priimti savarankiškai sprendimus, įdomiai organizuoti popamokinę veiklą, patenkinti savo poreikius.
Puoselėti mokinių literatūrinį išprusimą.

 

Maironiečių draugijos įkūrimo diena Lietuvos Respublikoje – 1989-ųjų spalio 28-oji.

Pirmieji rajone parodė iniciatyvą Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos mokiniai.

2012 metų rudenį jie tapo Maironiečių draugijos nariais t.y 30 mokinių.

Organizacija veikia Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m.

Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.

 

Šūkis – Maironio žodžiai: ”Paimsime arklą, knygą, lyrą

                                        Ir eisim Lietuvos keliu!“

 

Maironiečius vienijanti ir telkianti giesmė – Maironio eilėraštis “Užtrauksim naują giesmę“.

 

Vadovai: Dalia Balčiūnienė mob. tel. nr.: 868620564  dalia.balciuniene@gmail.com

              Vida Virbickienė mob. tel. nr.: 862880402  vida.virbickiene@gmail.com

Maironiečių organizacijos veikla 2012-2013 m.m.

Maironiečių organizacijos veikla 2013-2014 m.m.

Maironiečių organizacijos veikla 2014-2015 m.m.

Maironiečių organizacijos veikla 2015-2016 m.m.

Maironiečių organizacijos veikla 2016-2017 m.m.